prof. dr hab. Eryk Kosiński

LL.M. (CEU, Budapeszt, Węgry; University of the State of New York, Albany NY, USA). Doktor habilitowany nauk prawnych, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; radca prawny.