dr Ewa Zielińska

Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny, autorka wielu publikacji z zakresu prawa spółek i prawa umów, współautorka Komentarza do kodeksu spółek handlowych i Komentarza do Kodeksu cywilnego.