prof. dr hab. Feliks Prusak

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wybitny znawca przedmiotu i doświadczony dydaktyk.