dr Grzegorz Krysztofiuk

Doktor nauk prawnych, sędzia orzekający w I i II instancji w sprawach karnych, wiceprezes do spraw karnych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Autor ponad 20 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, współautor Komentarza do Kodeksu postępowania karnego oraz Komentarza do Prawa o Prokuraturze i Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Krajowej Izby Radców Prawnych, adiunkt Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.