Sędzia dr Dariusz Drajewicz

Doktor nauk prawnych z zakresu postępowania karnego (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie); sędzia orzekający w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, a także delegowany do Działu Badań i Analiz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Collegium Intermarium w Warszawie; przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości w komisjach egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego; autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego: glos, artykułów (opublikowanych m.in. w: Państwie i Prawie, Przeglądzie Sądowym, Palestrze, Orzecznictwie Sądów Polskich, Prokuraturze i Prawie), a także monografii i komentarzy, w tym redaktor naukowy i współautor dwutomowego Komentarza do Kodeksu postępowania karnego (C.H. Beck, seria Duże Komentarze, 2020, t. I – ss. 1953, t. II – ss. 1136). Podróżnik (pobyt w blisko 100 krajów świata), fotografik (Akademia Fotografii w Warszawie, Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - specjalizacja z zakresu filmoznawstwa), uczestnik wystaw fotograficznych i autor zbiorów fotografii (m. in. albumu المدن البائدة UNRESURRECTED CITIES) oraz reportaży i fotoreportaży podróżniczych.