Sędzia dr Dariusz Drajewicz

Doktor nauk prawnych (INP PAN w Warszawie), Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, orzekający w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, autor blisko 90 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego oraz zagadnień ustrojowych, w tym publikacji książkowych, redaktor naukowy i współautor dwutomowego komentarza do Kodeksu postępowania karnego (seria Duże Komentarze Becka, 2020), wykładowca KSSiP.