Sędzia dr Dariusz Drajewicz

Doktor nauk prawnych (INP PAN w Warszawie), Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, orzekający w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, autor ponad 80 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego oraz zagadnień ustrojowych, wykładowca KSSiP.