prof. AE dr hab. Halina Buk

Kierownik Zakładu Sprawozdawczości i Analizy Finansowej w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Prowadzi wykłady i seminaria na studiach zawodowych, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich z zakresu merytorycznego rachunkowości, finansów i controllingu.

Jest autorką bądź współautorką ponad 60 monografii, podręczników i artykułów naukowych z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa rachunkowości i controllingu, a w tym: Metody konsolidacji sprawozdań finansowych (nagrodzona przez Rektora AE w Katowicach); Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa (zgłoszona do nagrody Ministra Edukacji). Aktywnie uczestniczy w transformacji przedsiębiorstw w Polsce - jako doradca, członek zarządu, dyrektor ekonomiczno-finansowy spółek. Autorka wielu ekspertyz finansowych, programów restrukturyzacyjnych i biznes planów, dotyczących m.in. konsolidacji bądź podziału spółek sektora energetycznego, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa kokso-chemicznego, połączenia hut stali, beneficjantów programu SAPARD, zbycia kopalń.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.