Hanna Spasowska

Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Doświadczenie jako mediator zdobywała w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi zajęcia w Podyplomowym Studium Mediacji Sądowej i Pozasądowej działającym przy WPiA UMCS.

 • Mediacja. Wybór źródeł, wzory dokumentów i pism, statystyki, bibliografia
  Naprzeciw oczekiwaniom mediatorów w zakresie zdobywania profesjonalnej wiedzy i umiejętności prawniczych wychodzi opracowanie autorstwa Emila Kruka i Hanny Spasowskiej pt. "Mediacja. Wybór...
  Seria: Firma prawnicza
  Rok wydania: 2008 | Wersja: Druk
  75,05 zł 79,00 zł
  Naprzeciw oczekiwaniom mediatorów w zakresie zdobywania profesjonalnej wiedzy i umiejętności prawniczych wychodzi opracowanie autorstwa Emila Kruka i Hanny Spasowskiej pt. "Mediacja. Wybór...