Hanna Spasowska

Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Doświadczenie jako mediator zdobywała w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi zajęcia w Podyplomowym Studium Mediacji Sądowej i Pozasądowej działającym przy WPiA UMCS.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.