Iga Granecka

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka stypendium Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu Barcelony oraz stypendium Erasmus Plus Praktyki, w ramach którego odbyła praktyki w hiszpańskiej kancelarii Monereo Meyer Marinello Abogados w siedzibie w Barcelonie. W 2017 r. ukończyła także prawo hiszpańskie na uniwersytecie w Madrycie, odbyła również kolejne praktyki w kancelarii Monereo Meyer Marinello Abogados, tym razem w siedzibie tej kancelarii w Madrycie. Obecnie odbywa hiszpańską aplikację adwokacką celem dołączenia do Izby Adwokackiej w Madrycie. Posiada wieloletnie doświadczenie w Kancelarii Doradztwa Prawnego Paweł Granecki specjalizującej się w Prawie zamówień publicznych, przy sprawdzaniu ofert wykonawców zagranicznych oraz we wspomnianej kancelarii hiszpańskiej, gdzie zajmowała się m.in. hiszpańskimi zamówieniami publicznymi i przygotowywaniem ofert wykonawców zagranicznych. Międzynarodowe doświadczenie w pracy przy ofertach wykonawców zagranicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz znajomość 7 języków obcych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, katalońskiego, włoskiego, portugalskiego oraz rosyjskiego) nakłoniły ją do stworzenia części III Vademecum, dzięki któremu wykonawcy zagraniczni biorący udział w postępowaniach przetargowych w Polsce będą mieli zestawienie dokumentów jakie winni przedłożyć do swoich ofert oraz, dzięki któremu Zamawiający będą mogli sprawdzić czy te dokumenty zagraniczne są właściwe dla wykonawców z danych krajów, co poparte zostało informacjami z eCertis oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i innymi źródłami.