r.pr. Paweł Granecki

Radca Prawny Paweł Granecki to absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, jest wpisany na listę Warszawskiej Okręgowej Izby Radców. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1991 r. początkowo zdobywając doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych, co pozwoliło nabyć cenne doświadczenie przydatne w kontekście późniejszy lat pracy w obszarze zamówień publicznych. W zamówieniach publicznych specjalizuje się już od 1995 r. W 2005 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Aktualnie Paweł Granecki prowadzi samodzielną Kancelarię specjalizującą się w dziedzinie zamówień publicznych. Jednocześnie dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem prowadząc wykłady z zakresu prawa zamówień publicznych. Wykłady odbywały się m.in. w: Wyższej Szkole administracji Publicznej w Łodzi, Instytucie Prawa Zamówień Publicznych. Aktualnie wykłada na Uniwersytecie Warszawskim na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Studiach Podyplomowych w zakresie Zamówień Publicznych.

Dzięki wieloletniej praktyce w dziedzinie zamówień publicznych Paweł Granecki był powoływany na eksperta do sejmowej komisji ds. zmiany ustawy o zamówieniach publicznych. Ze względu na szeroką wiedzę i ogromne doświadczenie jest regularnie zapraszany do udziału w wielu seminariach, szkoleniach oraz konferencjach w charakterze eksperta i wykładowcy.

Paweł Granecki ma na swoim koncie wiele publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Jest autorem komentarza do ustawy: „Prawo zamówień publicznych – komentarz”. Komentarz radcy prawnego Pawła Graneckiego jest bardzo często cytowany zarówno przez Krajową Izbę Odwoławczą jak i sądy okręgowe. Ponadto jest autorem książek z zakresu zamówień publicznych. Regularnie od wielu lat publikuje również artykuły w pismach branżowych.

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych we współpracy zarówno z Zamawiającymi jak i Wykonawcami, liczne zaproszenia do występowania w charakterze prelegenta podczas ogólnokrajowych konferencji i szkoleń, wykłady prowadzone na czołowych polskich uczelniach, artykuły publikowane w prestiżowych branżowych pismach i prasie ogólnopolskiej oraz rekomendacje pochodzące od podmiotów współpracujących idealnie odzwierciedlają radcę prawnego Pawła Graneckiego i wysoki poziom świadczonych przez niego usług prawnych.

 • Poradnik dla Wykonawcy. Jak wygrać przetarg? Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, umowy
  %
  Praktyczne źródło wiedzy w zakresie przetargów. Odbiorca znajdzie tu odpowiedzi na pytania jakie są tryby zamówień, wszystko na temat dokumentów przetargowych oraz jak wygląda kształtowanie umów i...
  Seria: Metodyki Becka
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  169,15 zł
  199,00 zł
  Najniższa cena: 149,25 zł
  Praktyczne źródło wiedzy w zakresie przetargów. Odbiorca znajdzie tu odpowiedzi na pytania jakie są tryby zamówień, wszystko na temat dokumentów przetargowych oraz jak wygląda kształtowanie umów i...
 • Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  %
  Bestseller
  Praktyczne omówienie przepisów nowej ustawy PZP. Ponad 1 400 stron eksperckiej wiedzy wyjaśniającej problemy ze stosowaniem nowych przepisów. Fundamentalne orzeczenia z punktu widzenia stosowania...
  Seria: Duże Komentarze Becka
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk
  254,15 zł
  299,00 zł
  Najniższa cena: 224,25 zł
  Praktyczne omówienie przepisów nowej ustawy PZP. Ponad 1 400 stron eksperckiej wiedzy wyjaśniającej problemy ze stosowaniem nowych przepisów. Fundamentalne orzeczenia z punktu widzenia stosowania...