prof. dr hab. Irena Ozimek

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zatrudniona w SGGW na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi liczne badania naukowe, a także zajęcia dydaktyczne z zakresu ochrony konsumentów na rynku żywności, ochrony i edukacji konsumentów na rynku usług (ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług gastronomicznych i turystycznych) oraz zachowań konsumentów na rynku żywności. Autorka wielu publikacji naukowych, opracowań i ekspertyz z zakresu ochrony i edukacji konsumentów w Polsce, a także dotyczących wybranych aspektów zachowań konsumentów na rynku żywności.