dr Beata Pachuca-Smulska

Jest radcą prawnym i adiunktem Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Specjalizuje się przede wszystkim w polskim i unijnym prawie gospodarczym i prawach konsumenta. Realizowała wykłady na uniwersytetach włoskich i hiszpańskich. Visiting professor, na Uniwersytecie w Bergamo we Włoszech. Autorka publikacji naukowych, opracowań z zakresu prawa gospodarczego, ochrony konsumentów w Polsce w języku polskim, angielskim i włoskim.