dr Beata Pachuca-Smulska

Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim gdzie obroniła doktorat. Studiowała również na uniwersytecie w Pawi we Włoszech. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu z ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się przede wszystkim w polskim i europejskim prawie gospodarczym publicznym, prawie konkurencji i prawach konsumenta. Realizowała wykłady, jako visiting professor, na uniwersytetach włoskich i hiszpańskich. Od 2011 r. opiekun studenckiego Koła naukowego ochrony praw konsumenta. Autorka publikacji naukowych, opracowań z zakresu prawa gospodarczego, ochrony konsumentów w Polsce w języku polskim, angielskim i włoskim.