SSA dr Jacek Sadomski

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, doktor nauk prawnych.