dr Jakub Kabza

Doktor nauk prawnych, ze specjalnością teoria i filozofia prawa, absolwent studiów prawniczych, administracyjnych oraz doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; prawnik praktyk, praktykę prawniczą zdobywał jako in-house lawyer oraz w kancelariach prawnych w Krakowie, specjalizuje się w prawie nowych technologii, prawie gospodarczym i handlowym, autor publikacji naukowych.