dr hab. Jan Sikora

Jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, autorem bądź współautorem kilkudziesięciu publikacji zwartych z dziedziny ekonomii turystyki i agroturystyki, zarządzania oraz socjologii.

 • Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
  Agroturystyka w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich jest nie tylko jedną z form przedsiębiorczości pozarolniczej na wsi, lecz także częścią działań agrobiznesu. Wykorzystując rentę...
  Seria: Turystyka
  Rok wydania: 2012 | Wersja: PDF
  46,55 zł 49,00 zł
  Agroturystyka w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich jest nie tylko jedną z form przedsiębiorczości pozarolniczej na wsi, lecz także częścią działań agrobiznesu. Wykorzystując rentę...