prof. dr hab. Janusz Jankowski †

Profesor nauk prawnych, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim. Kieruje Katedrą Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.