Zapowiedź

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1217

Promocyjna cena 5% taniej
 • 426,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 449,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
Luty 2022 r.
Powiadomienie o premierze ›

Kompleksowe opracowanie przepisów regulujących postępowanie zabezpieczające, egzekucyjne, przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz arbitraż. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: organów postępowania egzekucyjnego, właściwości... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe opracowanie przepisów regulujących postępowanie zabezpieczające, egzekucyjne, przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz arbitraż.

Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: organów postępowania egzekucyjnego, właściwości organów postępowania egzekucyjnego, tytułów egzekucyjnych, wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego, egzekucji: świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych, z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców, świadczeń alimentacyjnych; jurysdykcji krajowej, zapisu na sąd polubowny, właściwości sądu polubownego.

Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu praktycznych wskazówek co do możliwości stosowania konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych.

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany KPC, w tym wynikające m.in. z:

 • ustawy z 28.5.2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która reguluje sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, ponadto nowelizacja wprowadza zmiany dot. składu sądu, posiedzeń online (w czasie pandemii i rok po niej) oraz e-doręczeń; zmiany wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (z wyjątkami);
 • ustawy z 11.9.2020 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje przepisy KPC dot. doręczeń, właściwości komornika sądowego, zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, ograniczeń egzekucji, egzekucji z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności, z innych praw majątkowych oraz podziału sumy uzyskanej z egzekucji. zmiany weszły w życie 30.7.2020 r. i 30.10.2020 r.;
 • ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawą tą dokonano zmiany kilku przepisów ogólnych KPC (m.in. przez wprowadzenie instytucji nadużycia prawa procesowego) oraz wielu przepisów tego Kodeksu o procesie, które będą mieć odpowiednie zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym. W przedstawionym zakresie komentarza ustawa ta zmieniła także kilkadziesiąt przepisów KPC o postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym zwłaszcza przepisów o postanowieniach w sprawie zabezpieczenia, doręczeniach za pośrednictwem komornika, skardze na czynności komornika, klauzuli wykonalności, dopuszczalności badania przez organ egzekucyjny kwestii przedawnienia roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym, pouczeniach stron przez komornika sądowego oraz o zawieszeniu i umorzeniu postępowania egzekucyjnego; zmiany weszły w życie 21.8.2019 r., 7.11.2019 r. oraz 7.2.2020 r

Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu teoretycznych oraz praktycznych wskazówek co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych.

Publikacja stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych - adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Premiera: Luty 2022 r.
 • Rok wydania: 2022
 • Tom: 2
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 2000
 • ISBN: 978-83-8235-250-4
 • EAN: 9788382352504