Nowość

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1217

 • 449,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe opracowanie przepisów regulujących postępowanie zabezpieczające, egzekucyjne, przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz arbitraż. Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu praktycznych wskazówek co do możliwości stosowania konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe opracowanie przepisów regulujących postępowanie zabezpieczające, egzekucyjne, przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz arbitraż.

Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:

 • organów postępowania egzekucyjnego,
 • właściwości organów postępowania egzekucyjnego,
 • tytułów egzekucyjnych,
 • wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • egzekucji świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych: z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców, świadczeń alimentacyjnych,
 • jurysdykcji krajowej,
 • zapisu na sąd polubowny,
 • właściwości sądu polubownego.

Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu praktycznych wskazówek co do możliwości stosowania konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych.

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany KPC, w tym wynikające m.in. z:

 • ustawy z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziłam zmiany dot. m.in. właściwości rzeczowej sądu, doręczeń w postępowaniu, zażaleń w postępowaniu egzekucyjnym, przesłanek odmowy wszczęcia egzekucji, sposobu doręczania pouczeń związanych z wszczęciem egzekucji, zapisu na sąd polubowny; zmiany wchodzą w życie 1.7.2023 r.
 • ustawy z 6.10.2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, która wprowadza wymóg, aby oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji złożone w odrębnym akcie notarialnym, zawierało wskazanie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji, datę powstania zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych – dodatkowo oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania, a także wymóg załączania dodatkowego dowodu wydania kwoty pożyczki do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności; zmiany wchodzą w życie 18.12.2022 r.;
 • 8.6.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, która ma na celu usprawnienie składania zawiadomień o zajęciu wierzytelności przez komorników sądowych, poprzez m.in. wprowadzenie nowego kanału komunikacji pomiędzy komornikami a organami KAS (e-Urząd Skarbowy), ponadto zniesiono roczny okres skuteczności zajęcia wierzytelności, określono minimum identyfikacyjne zobowiązanego, jakie powinno zawierać zawiadomienie o zajęciu wierzytelności i wniosek o udzielenie informacji, wprowadzono obowiązek uchylania dokonanego zajęcia niezwłocznie po umorzeniu postępowania egzekucyjnego; zmiany weszły w życie 1.9.2022 r.
 • ustawy z 28.5.2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która reguluje sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, ponadto nowelizacja wprowadza zmiany dot. składu sądu, posiedzeń online (w czasie pandemii i rok po niej) oraz e-doręczeń; zmiany wchodzą wżycie 3.7.2021 r. i 19.9.2021 r.;
 • ustawy z 11.9.2020 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw,  która nowelizuje przepisy KPC dot.  doręczeń, właściwości komornika sądowego, zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, ograniczeń egzekucji, egzekucji z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności, z innych praw majątkowych oraz podziału sumy uzyskanej z egzekucji. zmiany weszły w życie 30.7.2020 r. i 30.10.2020 r.; 
 • ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawą tą dokonano zmiany kilku przepisów ogólnych KPC (m.in. przez wprowadzenie instytucji nadużycia prawa procesowego) oraz wielu przepisów tego Kodeksu o procesie, które będą mieć odpowiednie zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym. W przedstawionym zakresie komentarza ustawa ta zmieniła także kilkadziesiąt przepisów KPC o postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym zwłaszcza przepisów o postanowieniach w sprawie zabezpieczenia, doręczeniach za pośrednictwem komornika, skardze na czynności komornika, klauzuli wykonalności, dopuszczalności badania przez organ egzekucyjny kwestii przedawnienia roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym, pouczeniach stron przez komornika sądowego oraz o zawieszeniu i umorzeniu postępowania egzekucyjnego; zmiany weszły w życie 21.8.2019 r.,  7.11.2019 r.  oraz 7.2.2020 r

Publikacja stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych - adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Stan prawny komentarza: 1.5.2024 r.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 2136
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2480 g
 • ISBN: 978-83-8235-250-4
 • EAN: 9788382352504
 • Kod serwisu: 00916800

Kategorie

Tagi