dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. ASzWoj

dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. ASzWoj

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, autorka licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności dotyczących orzeczeń i środków ich zaskarżania.