r.pr. dr hab. Joanna Helios, prof. UWr

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt WPAiE UWr, radca prawny OIRP we Wrocławiu; konsultant naukowy Narodowej Sieci Leczenia Traumy u Dzieci i Młodzieży w Warszawie; współpracownik Ośrodka Terapii Traumy „Oddech" w Warszawie; zainteresowania badawcze: przemoc wobec dzieci, kobiet i zwierząt; aspekty prawne i psychologiczne dysocjacji i traumy, pragmatyczne aspekty feminizmu, wykładnia prawa UE.