dr Joanna Kiszka

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Katedrze Prawa Finansowego; autorka niesamoistnych części prac zbiorowych, artykułów i opracowań z zakresu prawa podatkowego, publikowanych m.in. na łamach „Kwartalnika Prawa Podatkowego”, „Przeglądu Podatkowego”, „Glosy”, „Podatków i Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej” oraz „Prawa Unii Europejskiej”, współpracownik „Vademecum Głównego Księgowego” ABC Wolters Kluwer Polska; zajmuje się problematyką podatków pośrednich, od kilkunastu lat specjalizuje się w tematyce związanej z europejską harmonizacją podatkową, prowadzi prace badawcze w dziedzinie prawa podatkowego Unii Europejskiej poświęcone w szczególności gwarancjom ochrony praw podatnika.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.