Kamil Mamak

Absolwent prawa i filozofii. Doktorant w Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ oraz w Katedrze Filozofii Przyrody Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pracownik Studenckiej Poradni Prawnej UJ. Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich na WPiA UJ. Członek kolegium redakcyjnego Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ.