dr Paweł Czarnecki

dr Paweł Czarnecki

ur. w 1982 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, , dr nauk prawnych, w latach 2010-2015 asystent w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, opiekun naukowy Koła Postępowania Karnego TBSP UJ; od 2005 r. kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, od 2017 r. mediator w sprawach karnych przy SO w Krakowie.