dr Katarzyna Biczysko-Pudełko

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, współpracownik Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii UO, prawnik.