Bestseller

Legal tech. Czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi informatycznych w organizacji, w tym w kancelarii oraz dziale prawnym

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Międzynarodowa publikacja kompleksowo omawiająca problematykę nowych technologii w pracy prawnika. Wskazuje jak przygotować się do narastających zmian w sposobie funkcjonowania kancelarii oraz podejmuje próbę wskazania w jakim kierunku zmierza zawód prawnika... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie problematyki połączenia prawa nowych technologii z pracą prawnika.

Poruszone zagadnienie jest związane z rozwojem technologii oraz rosnącą tendencją wchodzenia inżynierii w domenę zarezerwowaną do niedawna wyłącznie dla prawników, a systemy informatyczne skutecznie, nie tylko wspomagają, ale również zastępują pracę prawnika.

W publikacji zagadnienia prawne przeplatane są z zagadnieniami technicznymi, które w istotny sposób wpływają na rozumienie prawa, ale także pozwalają zrozumieć procesy (w tym informatyczne) mające istotny wpływ na prawo. Autorzy zwracają również uwagę na ponadlokalne spojrzenie na zagadnienia, z uwzględnieniem transgraniczności oraz związanymi z nimi problemami.

Książka składa się z trzech części:

 • teoretyczno-prawnej w której omówiono podstawy następujących zmian, w tym aspekty praktyczne oraz rys futurologiczny. Ponadto zwrócono uwagę na problematykę powiązania kodów algorytmicznych i prawa, zarówno prywatnego jak i publicznego, oraz na problem tokenizacji wartości czy też algorytmizację procedur i prawa;
 • praktycznego komentarza, w ramach którego wskazywano realne zastosowanie LegalTech. Przede wszystkim zwrócono uwagę na problematykę przechowywania danych, danetyzacji, czy też korzystania z chmury oraz cyberbezpieczeństwa, a także wykorzystania blockchain;
 • rysu futurologicznego, w której na podstawie badań oraz raportów została podjęta próba wskazania kierunku zmian pracy prawnika i jego roli w nieodległej przyszłości. Obok prawników część ta został przygotowany przez specjalistów z Microsoft, Google czy Samsung, co daje szersze i głębsze spojrzenie na zarys problemu.

Nowoczesny prawnik nie może funkcjonować bez wsparcia narzędzi, systemów informatycznych, ale także algorytmów, czy też systemów eksperckich wspierających jego pracę. Standardem jest komunikacja elektroniczna, czy to z klientami, czy też organami administracji bądź z sądem. Systemy informatyczne wspierają wewnętrzną pracę w kancelarii, czy to w zakresie współdzielenia i zarządzania pracą, bądź poprzez systemy eksperckie.

Celem publikacji jest wskazanie narastających zmian w sposobie funkcjonowania pracy prawnika, a co za tym idzie również kancelarii prawnych. Jest to próba wskazania w jakim kierunku zmierza ten zawód oraz jak już dzisiaj przygotować siebie i swoją kancelarię do zmian, które nadeszły i tych które nadchodzą.

Przedstawiony tytuł skierowany jest do radców prawnych, adwokatów, notariuszy i komorników prowadzących własną kancelarię, a także wszystkich innych pracowników kancelarii.

Spis treści

Autorzy

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Czas algorytmów

Rozdział 1. Pojęcie Legal Technology (LegalTech)

 • 1. Definicja
 • 2. Podział LegalTech
 • 3. Zakres pojęcia LegalTech a inne pojęcia, jak RegTech, FinTech, InsureTech czy informacja prawnicza
 • 4. Konsekwencje rozwoju LegalTech

Rozdział 2. Inżynieria prawa

Rozdział 3. Kod jako prawo?

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Kod, algorytmy, techniki algorytmiczne
 • 3. Prawo jako kod
 • 4. Kontrola kodów a LegalTech
  • 4.1. Wprowadzenie
  • 4.2. Kontrola uprzednia
  • 4.3. Kontrola następcza
  • 4.4. Soft law
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 4. Tokenizacja wartości

 • 1. Tokeny oraz tokenizacja – próba definicji przyszłości, która nadchodzi dzisiaj
 • 2. Rodzaje tokenów jako abecadło każdego inżyniera prawa
 • 3. Prawnoporównawcza analiza wybranych regulacji prawnych w zakresie tokenu. Czy Unia Europejska dokona jej syntezy?
 • 4. Co z prawnikiem, kiedy kod staje się prawem? Wybrane wyzwania tokenizacji

Część II. Nowoczesne tworzenie i interpretacja prawa

Rozdział 1. Algorytmizacja myślenia prawniczego. Modele, możliwości, ograniczenia

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Algorytmizacja rozumowań prawniczych. Reguły, przypadki, argumenty
 • 3. Algorytmizacja rozwiązywania problemów klasyfikacyjnych i predykcyjnych z wykorzystaniem systemów inteligencji obliczeniowej
 • 4. Podsumowanie

Rozdział 2. LegalTech a tworzenie i publikacja tekstów prawnych

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Rola technologii informacyjnych w tworzeniu i udostępnianiu tekstów prawnych
 • 3. Komputeryzacja tekstów aktów prawnych
 • 4. Machine consumable legislation
 • 5. Podsumowanie

Część III. Zastosowania sektorowe LegalTech

Rozdział 1. Zmieniająca się rola prawnika. Dostępność cyfrowa

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Studium przypadku: badanie dostępności cyfrowej z wykorzystaniem narzędzi LegalTech
 • 3. Metodyka pracy prawnika w obszarze dostępności cyfrowej
 • 4. Technologie asystujące – nowa broń w arsenale prawnika LegalTech?
 • 5. Narzędzia badania dostępności cyfrowej w postępowaniach przed sądami amerykańskimi
 • 6. Oprogramowanie w dowodach z opinii biegłego w USA i RP
 • 7. Podsumowanie

Rozdział 2. LegalTech w sądownictwie

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Etapy wprowadzania LegalTech w sądownictwie
 • 3. Narzędzia informatyczne w polskich sądach
 • 4. Dylematy i wyzwania
 • 5. Konkluzje

Rozdział 3. LegalTech w organach ścigania

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Możliwe sposoby wykorzystania LegalTech przez organy ścigania
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. LegalTech w zakresie czynności administracyjno-organizacyjnych
  • 2.3. LegalTech w zakresie czynności merytorycznych
   • 2.3.1. Uwagi ogólne
   • 2.3.2. Predykcja kryminalna
   • 2.3.3. Automatyzacja wykrywania przestępstw i ich sprawców
   • 2.3.4. Automatyczna analiza dowodów
   • 2.3.5. Automatyzacja procesów decyzyjnych
 • 3. LegalTech w organach ścigania – perspektywa regulacyjna
 • 4. Podsumowanie

Rozdział 4. LegalTech w kancelariach prawnych oraz pracy prawników in-house

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. LegalTech 1.0
  • 2.1. Najpopularniejsze narzędzia
  • 2.2. Dobre praktyki w zakresie wdrażania rozwiązań LegalTech 1.0
 • 3. LegalTech 2.0
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Oprogramowanie do automatyzacji zarządzania dokumentami
  • 3.3. Chatboty
  • 3.4. Sztuczna inteligencja
  • 3.5. Blockchain
 • 4. LegalTech 3.0
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 5. Ubezpieczenia w LegalTech

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Ubezpieczenia w sektorze prawniczym – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
  • 2.1. Przeszłość – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej
  • 2.2. Teraźniejszość – ubezpieczenie cyber risk
  • 2.3. Przyszłość – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora systemu sztucznej inteligencji
 • 3. Podsumowanie

Część IV. LegalTech w praktyce

Rozdział 1. Pogranicze prawa i technologii. Od maszyn cyfrowych po LegalTech

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Wyszukiwanie informacji o prawie
 • 3. Automatyzacja prawniczych procesów decyzyjnych
 • 4. Podsumowanie

Rozdział 2. Podstawowe zasady skutecznego wykorzystania narzędzi LegalTech

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Przykłady typowych produktów i usług z zakresu LegalTech 1.0
 • 3. Do czego służy LegalTech 1.0?
 • 4. W jaki sposób wdrażać i wykorzystywać narzędzia LegalTech 1.0?
 • 5. LegalTech 2.0 – przełom w sposobie myślenia
 • 6. W jaki sposób wdrażać i wykorzystywać narzędzia LegalTech 2.0?
 • 7. Jak znaleźć obszar do wykorzystania narzędzi LegalTech 2.0?
 • 8. LegalTech 2.0 a oczekiwania prawników i klientów
 • 9. Trend nie do zatrzymania

Rozdział 3. LegalTech a dane w organizacji

 • 1. Dane a informacja
  • 1.1. Definicje
  • 1.2. Dane osobowe i dane nieosobowe
  • 1.3. Informacje objęte tajemnicą zawodową lub nią nieobjęte
 • 2. Klasyfikacja jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa informacji
 • 3. Przetwarzanie informacji w narzędziach LegalTech
 • 4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Francja
  • 4.3. Polska
  • 4.4. Niemcy
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 4. LegalTech a chmura obliczeniowa

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Chmura obliczeniowa 1.0
 • 3. Chmura obliczeniowa 2.0 – czyli multi-cloud w pracy prawnika
 • 4. Chmura obliczeniowa 3.0
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Smart contract a dane osobowe
  • 4.3. Chmura obliczeniowa a komunikacja elektroniczna
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 5. Bezpieczeństwo danych w kancelariach prawnych

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Pojęcie bezpieczeństwa, ochrony danych oraz cyberbezpieczeństwa
 • 3. Planowanie bezpieczeństwa kancelarii prawnej
  • 3.1. Uwagi ogólne. Źródła najlepszych praktyk ochrony informacji
  • 3.2. ISO 27001
  • 3.3. NIST Cybersecurity Framework
  • 3.4. CIS Controls/CIS Benchmarks
  • 3.5. Wytyczne branżowe
   • 3.5.1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników
   • 3.5.2. Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy
   • 3.5.3. „Standard przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej przez radców prawnych" – publikacja Komisji LegalTech OIRP w Warszawie
 • 4. Pozostałe zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji kancelarii prawnych
  • 4.1. Role i odpowiedzialność
  • 4.2. Higiena cyfrowa
  • 4.3. Zagrożenia wewnętrzne
  • 4.4. Bezpieczeństwo wielowarstwowe
  • 4.5. Outsourcing
 • 5. Podsumowanie. Bezpieczeństwo to proces

Rozdział 6. Blockchain i DLT w pracy prawnika

 • 1. Blockchain i DLT podstawą LegalTech
 • 2. Blockchain 1.0, 2.0 i 3.0 a LegalTech 1.0, 2.0 i 3.0
 • 3. Wpływ blockchain na nowe ujęcie paperless. Danetyzacja prawa
 • 4. Wykorzystanie blockchain w LegalTech

Rozdział 7. Smart contract w pracy prawnika

 • 1. Smart contract narzędziem LegalTech w czystej postaci
  • 1.1. Wprowadzenie
  • 1.2. Definicja smart contract
 • 2. Przykłady zastosowań smart contract w praktyce
 • 3. Problemy prawne związane z wykorzystywaniem smart kontraktu w praktyce
 • 4. Podsumowanie. Czy prawnicy powinni być „smart"?

Część V. Wdrażanie rozwiązań LegalTech w kancelarii – metodologia Compliance w kancelarii

Rozdział 1. Wdrażanie rozwiązań LegalTech w kancelarii

 • 1. Wstęp
 • 2. Zasady ogólne
  • 2.1. Zasada proporcjonalności
  • 2.2. Zasada transparentności
  • 2.3. Zasada rozliczalności
  • 2.4. Należyta staranność (Due dilligence)
 • 3. Klasyfikacja informacji i ocena procesu
  • 3.1. Wstępna analiza i klasyfikacja przetwarzanych informacji
  • 3.2. Jak przeprowadzić klasyfikację informacji
  • 3.3. Kontekst wdrożenia rozwiązania
  • 3.4. Ocena dopuszczalności wdrożenia rozwiązania LegalTech
 • 4. Szacowanie ryzyka
  • 4.1. Risk-based approach
  • 4.2. Risk-based approach we wdrożeniu LegalTech
 • 5. Analiza ryzyka
  • 5.1. Określenie obszarów ryzyka
  • 5.2. Identyfikacja zagrożeń
  • 5.3. Ocena wpływu zagrożenia
  • 5.4. Określenia wartości prawdopodobieństwa ziszczenia się zagrożenia
  • 5.5. Szacowanie ogólnej miary ryzyka
  • 5.6. Zagadnienia podlegające analizie
  • 5.7. Uproszczona analiza ryzyka
  • 5.8. Strategia postępowania z ryzykiem
  • 5.9. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych
  • 5.10. Określenie środków zaradczych
  • 5.11. Monitorowanie ryzyka
 • 6. Podsumowanie

Część VI. Komunikacja w kancelarii prawnej

Rozdział 1. Komunikacja elektroniczna w LegalTech

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Przesyłanie danych a udostępnianie danych
 • 3. Współdzielenie danych
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Automatyzacja procesów poprzez wykorzystanie zagregowanych danych
  • 3.3. Przeszukiwanie danych
 • 4. Komunikacja przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych
  • 4.1. Komunikacja wewnątrz organizacji
  • 4.2. Komunikacja z podmiotami spoza organizacji
 • 5. Usługi elektroniczne w LegalTech
  • 5.1. Uwagi ogólne
  • 5.2. Usługi informacyjne i interakcyjne
  • 5.3. Usługi transakcyjne oraz integracyjne. Personalizacja jako piąty stopień dojrzałości e-usług
 • 6. Nowe ujęcie bezpośredniości
  • 6.1. Uwagi ogólne
  • 6.2. Rozprawy elektroniczne na przykładzie państw europejskich
 • 7. Doręczenia elektroniczne w porządku prawnym RP

Rozdział 2. Komunikacja elektroniczna – niezależna tożsamość i rozproszone potwierdzenia

 • 1. Niezależnie zarządzana tożsamość
 • 2. Rozproszone potwierdzenia

Rozdział 3. Doręczenia elektroniczne

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Wymiana korespondencji – uwagi terminologiczne
 • 3. Horyzontalna wymiana korespondencji
 • 4. Hierarchiczna wymiana korespondencji
 • 5. Doręczenie elektroniczne – Rozporządzenie eIDAS
 • 6. Kwalifikowana usługa elektronicznego doręczenia
 • 7. Polska ustawa o doręczeniach elektronicznych
  • 7.1. Uwagi ogólne
  • 7.2. Wspólna infrastruktura adresowa
  • 7.3. Skrzynki nadawcze i odbiorcze
  • 7.4. Obowiązkowy adres dla zawodów prawniczych
 • 8. Kwalifikowane doręczenia elektroniczne w wybranych państwach członkowskich UE
 • 9. System PEPPOL opis rozwiązania dziś i perspektywy rozwoju

Rozdział 4. Wybrane regulacje krajowe

 • 1. LegalTech na Litwie
  • 1.1. Narzędzia LegalTech wykorzystywane na Litwie
   • 1.1.1. Sądy
   • 1.1.2. Arbitraż
  • 1.2. Komunikacja elektroniczna z sądem
  • 1.3. Plany na przyszłość
 • 2. LegalTech w Niemczech
  • 2.1. Wykorzystanie LegalTech w Niemczech
   • 2.1.1. Uwagi ogólne
   • 2.1.2. Sądy
   • 2.1.3. Kancelarie prawne
   • 2.1.4. Arbitraż
  • 2.2. Blockchain i DLT w systemach rządowych
  • 2.3. Komunikacja elektroniczna z sądem
  • 2.4. Postępowanie sądowe online
  • 2.5. AI w wymiarze sprawiedliwości i automatycznych decyzjach
  • 2.6. Plany na przyszłość
 • 3. LegalTech we Francji
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Stopniowe, ale zadowalające przyjęcie technologii LegalTech przez francuskie kancelarie prawnicze
  • 3.3. Ambitna, ale mało wydajna transformacja cyfrowa francuskiego wymiaru sprawiedliwości
  • 3.4. Doręczenia elektroniczne
  • 3.5. Plany na przyszłość
 • 4. LegalTech na Węgrzech
  • 4.1. Zakres wykorzystania LegalTech na Węgrzech
   • 4.1.1. Uwagi ogólne
   • 4.1.2. LegalTech w sądach
   • 4.1.3. LegalTech w prokuraturze
   • 4.1.4. LegalTech w kancelariach prawnych
  • 4.2. Blockchain
  • 4.3. Komunikacja elektroniczna w sądach
   • 4.3.1. Rys historyczny
   • 4.3.2. Zakres komunikacji elektronicznej
   • 4.3.3. Szczegóły elektronicznej komunikacji z sądami
   • 4.3.4. Specjalne procedury elektroniczne o wysokim stopniu zautomatyzowania
    • 4.3.4.1. Rejestracja spółki
    • 4.3.4.2. Postępowanie nakazowe
    • 4.3.4.3. Podsumowanie
  • 4.4. Rozprawy online
  • 4.5. Wykorzystanie AI i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  • 4.6. Plany na przyszłość
 • 5. LegalTech w Brazylii
  • 5.1. Uwagi ogólne
  • 5.2. Narzędzia LegalTech
  • 5.3. Blockchain i DLT w systemach rządowych
  • 5.4. Postępowania sądowe online
  • 5.5. AI w brazylijskim wymiarze sprawiedliwości
  • 5.6. Plany na przyszłość
  • 5.7. Uwagi końcowe
 • 6. LegalTech we Włoszech
  • 6.1. Uwagi ogólne
  • 6.2. Blockchain i technologie rozproszonego rejestru (DLT)
   • 6.2.1. Uwagi ogólne
   • 6.2.2. Definicja prawna DLT i smart kontraktów
   • 6.2.3. Inicjatywy instytucjonalne i rządowe
   • 6.2.4. Zastosowanie DLT w sektorze prawnym
  • 6.3. LegalTech i rozstrzyganie sporów
   • 6.3.1. Uwagi ogólne. Postępowanie online
   • 6.3.2. Powiadomienia o pismach procesowych drogą elektroniczną
   • 6.3.3. Składanie dokumentów procesowych i dowodów drogą elektroniczną
   • 6.3.4. Komputerowa dokumentacja procesowa
   • 6.3.5. Tworzenie dokumentu komputerowego
   • 6.3.6. Ogłoszenie wyroku oraz dostęp do usług konsultacyjnych
  • 6.4. Postępowanie cywilne w dobie COVID-19
  • 6.5. Alternatywne metody rozstrzygania sporów
  • 6.6. Uwagi końcowe
 • 7. LegalTech w Chinach
  • 7.1. Uwagi ogólne
  • 7.2. Sąd Internetowy w Hangzhou
  • 7.3. Sąd Internetowy w Pekinie
   • 7.3.1. Struktura sądu
   • 7.3.2. Personel procesowy
   • 7.3.3. Jurysdykcja
   • 7.3.4. Platforma mediacyjna
  • 7.4. Blockchain i DLT w systemach rządowych
  • 7.5. Postępowanie sądowe online
  • 7.6. Sztuczna inteligencja w wymiarze sprawiedliwości
 • 8. LegalTech w Meksyku
  • 8.1. Narzędzia LegalTech
  • 8.2. Blockchain i DLT w systemach rządowych
  • 8.3. Komunikacja elektroniczna
  • 8.4. Postępowanie sądowe online
  • 8.5. AI w systemie wymiaru sprawiedliwości
  • 8.6. Plany i wyzwania na przyszłość

Część VII. Przyszłość prawa i prawników

Rozdział 1. AI a praca prawnika w świetle wytycznych Rady Europy

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Definicja sztucznej inteligencji
 • 3. Problem „czarnej skrzynki" (ang. black box) w procesie decyzyjnym AI
 • 4. Prace Rady Europy dotyczące sztucznej inteligencji
 • 5. Wytyczne Rady Europy
 • 6. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 2. Sztuczna inteligencja w sądownictwie

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Pierwsze próby zastosowania AI w sądownictwie
 • 3. Możliwości AI w kontekście funkcjonowania sądownictwa przyszłości
 • 4. Dylematy związane z AI i sądownictwem przyszłości
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 3. AI w kancelarii prawnej

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. AI i rozwój praktyki prawa
 • 3. AI dla zespołów prawnych i kancelarii
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Analiza dokumentów – Document Review oraz eDiscovery
  • 3.3. Oprogramowanie do analizy i zarządzania umowami – Contract review/management
  • 3.4. Systemy informacji prawnej i analityka predykcyjna
 • 4. Zgodność z prawem (Compliance). Zarządzanie ryzykiem
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 4. LegalTech, czyli jak branża prawnicza wkracza w „dwudziesty" wiek

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. „Gdybyśmy tylko znali właściwe pytania!" Aktualny stan i kierunki przyszłego rozwoju LegalTech
 • 3. „Gorące tematy" w branży LegalTech
 • 4. „Nie wszystko złoto, co się świeci"
 • 5. Co zatem oznacza „sztuczna inteligencja" w informatyce prawniczej?
 • 6. Czy maszyny nas rozumieją?
 • 7. Gromadzenie, opracowywanie i prezentowanie dowodów elektronicznych, czyli gdy technologia wspomaga procesy robocze
 • 8. „OK Google, teraz negocjuj!" – czyli kiedy prawnicy staną się zbędni

Rozdział 5. Cyberbezpieczeństwo, cyberhigiena czy cyberfikcja naszych czasów

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Cyberbezpieczeństwo
 • 3. Cyberhigiena. Pakiet bezpieczeństwa
 • 4. AI oraz ML a bezpieczeństwo w sieci
 • 5. Prognoza przyszłości

Rozdział 6. LegalTech w kancelarii prawnej a rola standaryzacji i inteligencji autonomicznej

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Usługi prawne a standaryzacja
 • 3. Technologia i legislacja
 • 4. Procesy prawne i autonomiczność
 • 5. System agentowy a definicja rzeczy
 • 6. Podsumowanie

Rozdział 7. Sztuczna inteligencja w kancelarii prawnej przyszłości

 • 1. Wstęp
 • 2. Roboasystent: wsparcie prawników kancelarii i doradca klienta
 • 3. Inteligencja rozszerzona: centaury i cyborgi
 • 4. Artificial Lawyer
 • 5. Podsumowanie, czyli dlaczego konieczne są zmiany w inteligencji naturalnej

Indeks

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 674
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 820 g
 • ISBN: 978-83-8235-485-0
 • EAN: 9788382354850
 • Kod serwisu: 00897800

Kategorie