SSA Krystyna Golinowska

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, wizytator do spraw egzekucyjnych.