dr Łukasz Chojniak

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie i jej Rzecznik Dyscyplinarny w latach 2013–2016, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej) Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiceprzewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem albo współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, m.in. raportu dotyczącego przyczyn niesłusznych skazań w Polsce. Współpracował z różnymi organizacjami pozarządowymi, w tym z Forum Obywatelskiego Rozwoju w Warszawie. Opiniował projekty ustaw w toku procesu legislacyjnego. Biegle posługuje się językiem angielskim.

 • Postępowanie karne
  10% taniej
  Promocja
  Podręcznik "Postępowanie karne" w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Autorzy w poszczególnych...
  Seria: Studia Prawnicze
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk, PDF, ePub, MOBI
  89,10 zł 99,00 zł
  Podręcznik "Postępowanie karne" w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Autorzy w poszczególnych...
 • Niesłuszne skazania - przyczyny i skutki
  15% taniej
  Promocja
  Publikacja „Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki” swój początek bierze z konferencji naukowej poświęconej tej problematyce, jaka odbyła się w 2012 r. w Warszawie. Nie istnieje definicja...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2017 | Wersja: PDF
  84,15 zł 99,00 zł
  Publikacja „Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki” swój początek bierze z konferencji naukowej poświęconej tej problematyce, jaka odbyła się w 2012 r. w Warszawie. Nie istnieje definicja...