Łukasz Kościjańczuk

Senior Consultant w Crido Taxand w Dziale Doradztwa Europejskiego

Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej w Polsce na realizację dużych projektów inwestycyjnych w sektorze produkcyjnym, projektów badawczo – rozwojowych, projektów szkoleniowych, projektów miejskich a także projektów z zakresu energetyki odnawialnej, zarówno w formie dotacji, jak też zwolnień podatkowych oraz pożyczek preferencyjnych. W Crido Taxand pracuje od 2009 r. Ponadto posiada szerokie doświadczenie w rozliczaniu projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków publicznych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Jest autorem artykułów o tematyce związanej z procesem pozyskiwania i rozliczania wsparcia finansowego (w tym wsparcia na działalność badawczo – rozwojową) ze środków pomocy publicznej, publikowanych na łamach Pulsu Biznesu oraz magazynów Fundusze Europejskie czy też Rynek Zdrowia. Współautor książki o pozyskiwaniu pomocy publicznej na realizację projektów miejskich wydanej przez wydawnictwo C.H.Beck: „Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE – Inicjatywa JESSICA”.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.