adw. Łukasz Pociecha

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, ekspert ds. ochrony danych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001). Konsultant wiodący w zakresie wdrożenia i stosowania przepisów dot. ochrony danych osobowych. Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów oraz przeprowadzanie audytów. Prelegent licznych szkoleń poświęconych ochronie danych osobowych i bezpieczeństwu informacji. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.