Maciej Andrzejewski

Magister prawa, licencjat prawa kanonicznego, doktorant w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ, aplikant adwokacki przy ORA w Krakowie. Pod opieką prof. UJ dr. hab. A. Światłowskiego przygotowuje rozprawę doktorską Wyrok łączny jako sui generis wyrok w polskim procesie karnym. Ponadto do jego zainteresowań należą: ewolucja instytucji sędziego śledczego na tle prawnoporównawczym, model postępowania przygotowawczego, implikacje cywilnego i kanonicznego prawa małżeńskiego.

 • Postępowanie karne a inne postępowania represyjne
  %
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: PDF
  75,65 zł
  89,00 zł
  Najniższa cena: 71,20 zł
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...