dr Maciej Wojtuń

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.