Maja Sujkowska

Magister prawa oraz inżynier zagospodarowania przestrzennego, absolwent Uczelni Łazarskiego, Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego, wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Autorka i współautorka licznych publikacji z prawa administracyjnego i prawa gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych. Trener szkoleń z zakresu prawa administracyjnego, w tym ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej dla pracowników samorządów terytorialnych. Prowadzi indywidualną kancelarię prawną.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.