dr hab. Małgorzata Bednarek

Członek Rady Naukowej Studiów Prawa Prywatnego. Zajmuje się problematyką własności, w tym przekształceń własnościowych, prawem mieszkaniowym oraz wzorcami umownymi.