dr hab. Konrad Osajda

Adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, asystent sędziego w Sądzie Najwyższym, członek Zespołu Problemowego ds. Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Absolwent WPiA UW oraz Faculty of Common Law (University of Ottawa), gdzie uzyskał stopień Master of Laws. Stypendysta „Polityki", dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

10 20 Lista Siatka 1-10 z 11