prof. dr hab Konrad Osajda LL.M.

prof. dr hab Konrad Osajda LL.M.

Instytut Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz w Sądzie Najwyższym, visiting professor między innymi na uniwersytetach w Ottawie i Wiedniu, honorary fellow Asian Institute of International Financial Law (Hong Kong University), członek i sekretarz naukowy Komitetu Nauk Prawnych PAN, członek Rady Kuratorów Wydziału I PAN, stypendysta m. in. Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz "Polityki". Redaktor naczelny Komentarzy Prawa Prywatnego, autor wielu monografii oraz artykułów ogłoszonych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych.