dr hab. Małgorzata Pawłowska

doktor habilitowany nauk ekonomicznych – jest profesorem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownikiem Zakładu Bankowości Tradycyjnej w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych, Kolegium Zarządzania i Finansów.