dr hab. Małgorzata Pawłowska

doktor habilitowany nauk ekonomicznych – jest profesorem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownikiem Zakładu Bankowości Tradycyjnej w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych, Kolegium Zarządzania i Finansów.

 • Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego - nowe techniki, nowe wyzwania
  Celem monografii jest wskazanie wpływu zmieniającej się struktury rynku na rozwój kredytu bankowego, w kontekście relacji między sektorem finansowym a gospodarką realną. Wiele miejsca poświęcono...
  Seria: Finanse
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk, PDF
  99,00 zł
  Najniższa cena: 84,15 zł
  Celem monografii jest wskazanie wpływu zmieniającej się struktury rynku na rozwój kredytu bankowego, w kontekście relacji między sektorem finansowym a gospodarką realną. Wiele miejsca poświęcono...
 • Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne
  Celem książki, przez analogię do teorii przedsiębiorstw, jest zaprezentowanie modeli teoretycznych, służących do badań konkurencji w sektorze bankowym, jak również modeli empirycznych...
  Seria: Finanse
  Rok wydania: 2014 | Wersja: Druk, PDF
  49,00 zł
  Najniższa cena: 41,65 zł
  Celem książki, przez analogię do teorii przedsiębiorstw, jest zaprezentowanie modeli teoretycznych, służących do badań konkurencji w sektorze bankowym, jak również modeli empirycznych...