Marcin Antoniak

Radca prawny, od kilku lat kierownik komórki do spraw kontroli w jednym z urzędów obsługujących naczelny organ administracji rządowej, resortowy rzecznik dyscypliny finansów publicznych (2005–2012), zastępca rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy międzyresortowej komisji orzekającej przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych (od marca 2012 r.), praktyk posiadający bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu czynności formalno-organizacyjnych oraz nadzorczych i kontrolnych w stosunku do różnego rodzaju jednostek sektora finansów publicznych. Do jego zawodowych zainteresowań należy m.in. problematyka finansów publicznych, systemu dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych, kontroli w administracji rządowej, jak również prawa fundacyjnego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.