dr Marcin Kędzior

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członkiem zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, polskim przedstawicielem w European Federation of Accountants and Auditors for Small and Medium-Sized Enterprises (EFAA – Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw).

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.