dr Marcin Komor

Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.