dr Marcin Ożóg

Rzecznik patentowy, adwokat, dr nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński) absolwent prawa (Uniwersytet Jagielloński), LL.M. in International and Comparative Law (Vrije Universiteit Brussels), arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, biegły sądowy z zakresu wyceny praw własności intelektualnej, współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.