dr Marek Martyniszyn

Doktor nauk prawnych, Wydział Prawa Queen's University Belfast, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.