r.pr. dr Marek Zalisko

Radca prawny; jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył Międzynarodowy Program Prawa Handlowego i Biznesowego (International Business and Trade Summer Law Program) Catholic University of America in Washington Columbus School of Law (Washington D.C.) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W dotychczasowej praktyce prawniczej świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. Zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanych międzynarodowych i krajowych Kancelariach Prawnych.