SWSA (del.NSA) Marian Wolanin

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego delegowany do Naczelnego Sądu od wielu lat zajmujący się szeroko rozumianą problematyką nieruchomości w prawie cywilnym i administracyjnym, autor książek, glos do orzeczeń sądowych oraz wielu artykułów z tej dziedziny.