prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka

Profesor prawa, sędzia Sądu Najwyższego, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych KUL i kierownik Katedry Postępowania Cywilnego; autorka licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego i materialnego oraz europejskiej tradycji prawnej.