dr Mateusz Grześków

Doktor nauk prawnych, radca prawny, doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących polskich kancelariach prawnych oraz w dziale prawnym jednego z największych polskich banków. Naukowo związany przez wiele lat z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zakresie prawa spółek, prawa rynków kapitałowych oraz prawa rynków finansowych, a także w transakcjach M&A. Autor oraz współautor szeregu publikacji poświęconych tej tematyce, w tym komentarza do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

 • Podstawowe problemy i konstrukcje współczesnego prawa handlowego
  Nowość
  Monografia jest zbiorem artykułów przygotowanych przez uczestników bądź też w związku z tematyką obrad XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego, zorganizowanego przez Katedrę Prawa...
  Seria: Inne
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
  249,00 zł
  Monografia jest zbiorem artykułów przygotowanych przez uczestników bądź też w związku z tematyką obrad XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego, zorganizowanego przez Katedrę Prawa...
 • Połączenie odwrotne (downstream merger)
  %
  Pierwsza w polskiej literaturze, kompleksowa monografia obejmująca prawno-handlowe aspekty przeprowadzania tzw. połączeń odwrotnych spółek prawa handlowego. W monografii uwzględniono nie tylko...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk, PDF
  237,15 zł
  279,00 zł
  Najniższa cena: 209,25 zł
  Pierwsza w polskiej literaturze, kompleksowa monografia obejmująca prawno-handlowe aspekty przeprowadzania tzw. połączeń odwrotnych spółek prawa handlowego. W monografii uwzględniono nie tylko...