dr hab. Michał Bernaczyk

Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny (Of counsel) w Kancelarii Szostek Bar i Partnerzy, współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, ekspert zewnętrzny Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, konstytucjonalista, wiodący specjalista w zakresie prawa do informacji oraz praw informacyjnych jednostki w prawie polskim i zagranicznym. Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych prawu konstytucyjnemu, dostępowi do informacji publicznej i jej ponownemu wykorzystywaniu oraz ochronie danych osobowych.