dr Michał Grudecki

adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego; kierownik projektu pt. „Tak zwane kontratypy pozaustawowe w polskim prawie karnym”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu PRELUDIUM 15, uczestnik licznych konferencji naukowych oraz autor wielu publikacji w dyscyplinie nauk prawnych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje w głównej mierze wokół prawa karnego materialnego, w szczególności interesując się problematyką struktury przestępstwa oraz okolicznościami wyłączającymi jego byt.

 • Kontratypy pozaustawowe w polskim prawie karnym
  15% taniej
  Promocja
  Publikacja zawiera nie tylko kompleksowe omówienie tak zwanych kontratypów pozaustawowych, czyli okoliczności wyłączających bezprawność, ale też odniesienia do wielu innych istotnych problemów z...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk, PDF
  169,15 zł 199,00 zł
  Publikacja zawiera nie tylko kompleksowe omówienie tak zwanych kontratypów pozaustawowych, czyli okoliczności wyłączających bezprawność, ale też odniesienia do wielu innych istotnych problemów z...