LL.M. Michał Jakowczyk

LL. M. w zakresie prawa polskiego i niemieckiego, absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Viadrina; asystent w tamtejszej Katedrze Prawa i Postępowania Karnego oraz Informatyki Prawniczej; autor niemieckiego tłumaczenia polskiego kodeksu postępowania karnego oraz współautor podręcznika do niemieckiego prawa karnego dla studentów francuskich; doświadczenie dydaktyczne zdobył m.in. na uniwersytetach w Paryżu i w Poznaniu.

Absolvent des deutschen und polnischen Jurastudiums an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder); wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsinformatik an der Europa-Universität Viadrina; Autor der deutschen Übersetzung des polnischen Strafverfahrensgesetzbuches; die Tätigkeit als Gastdozent den Universitäten in Paris und Posen gewährleistet die breite wissenschaftliche und didaktische Erfahrung auf dem Gebiet des deutschen und polnischen Rechts.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.