dr Michał Kowalski

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, asystent-specjalista w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor publikacji z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego. 

  • Ustawy samorządowe. Komentarz
    15% taniej
    Promocja
    Praktyczny komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i...
    Seria: Ustawy w praktyce
    Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
    254,15 zł 299,00 zł
    Praktyczny komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i...
  • Metodyka pracy w sądach administracyjnych
    Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz...
    Seria: Metodyki Becka
    Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
    189,05 zł 199,00 zł
    Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz...
  • Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa międzynarodowa
    Tytuł publikacji "Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa" jest syntezą jej celów naukowych, a zamiarem, który legł u podstaw...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2017 | Wersja: Druk, PDF
    122,55 zł 129,00 zł
    Tytuł publikacji "Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa" jest syntezą jej celów naukowych, a zamiarem, który legł u podstaw...