dr Sebastian Gajewski

Doktor nauk prawnych, zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym oraz sądową kontrolą administracji. Autor blisko 80 publikacji z tego zakresu: monografii, komentarzy, artykułów i glos. Prowadził zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Współpracował z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, zasiadał w Komitecie ds. Interpretacji, Stanowisk i Wyjaśnień przy Prezesie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sędzia Trybunału Stanu.