dr Sebastian Gajewski

Doktor nauk prawnych, zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Doświadczenie zdobywał m.in. jako asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i prawnik w administracji samorządowej. Doradza organom administracji publicznej i organizacjom pozarządowym. Współpracował również z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.