r.pr. Michał Walkowiak

radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy na rzecz jednostek sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych. Były pracownik Urzędu Miasta Poznania oraz radca prawny w związku międzygminnym zajmującym się gospodarką odpadami komunalnymi. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną urzędów gmin i związków międzygminnych w zakresie prawa administracyjnego i gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, obsługi rad gmin. Uczestniczy w procesach dotyczących tworzenia i przekształcania spółek komunalnych. Członek rady nadzorczej spółki komunalnej. Reprezentuje klientów w procesach sądowych. Autor publikacji dotyczących prawa samorządowego w czasopismach branżowych.