dr Monika Adamczyk

Doktor nauk prawnych, w Instytucie Nauk Prawnych, Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.