dr Jarosław Stasiak

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i Westfälische Wilhelms Universität w Münster. Doktor nauk prawnych na podstawie publikacji Zwolnienie od kosztów sądowych napisanej pod kierunkiem prof. A. Marciniaka w Katedrze Postępowania Cywilnego II na Uniwersytecie Łódzkim. Radca Prawny, autor skutecznej strategii usunięcia z Łodzi sklepów z dopalaczami na podstawie powództwa o zakaz immisji. Obecnie kieruje zespołem prawa prywatnego w Urzędzie Miasta Łodzi. Naukowo związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, pełniący aktualnie funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Prawnych, odpowiedzialnego za kierunek administracja w Filii Uniwersytetu w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Własność lokali. Teraźniejszość i perspektywy
  Rok 2020, w którym mija 25 lat obowiązywania ustawy o własności lokali, skłania do refleksji nad jej teraźniejszym i przyszłym kształtem. W szczególności ten ostatni wydaje się być istotnym...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2020 | Wersja: PDF
  189,00 zł
  Najniższa cena: 160,65 zł
  Rok 2020, w którym mija 25 lat obowiązywania ustawy o własności lokali, skłania do refleksji nad jej teraźniejszym i przyszłym kształtem. W szczególności ten ostatni wydaje się być istotnym...
 • Skarga nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym
  Monografia stanowi pierwsze opracowanie poświęcone w pełni instytucji skargi nadzwyczajnej - środkowi zaskarżenia wprowadzonemu przez nową ustawę o Sądzie Najwyższym. Instytucja ta ciągle budzi...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk, PDF
  169,00 zł
  Najniższa cena: 143,65 zł
  Monografia stanowi pierwsze opracowanie poświęcone w pełni instytucji skargi nadzwyczajnej - środkowi zaskarżenia wprowadzonemu przez nową ustawę o Sądzie Najwyższym. Instytucja ta ciągle budzi...